28. 9. 2020

vzdělání:

 • Vystudoval jsem obor sociální činnost v prostředí etnických minorit na Evangelické akademii v Praze.

 

zaměstnání:

 • V současné době pracuji v neziskové organizaci Khamoro, která je poskytovatelem sociálních služeb, do kterých spadá v posledních letech především komunitní práce. Poslání, pro které jsem se před 25 lety rozhodl, není určené jen romské komunitě, sociálně totiž strádají nejen Romové, i když vyloučení se převážně týká jich. V rámci fungování organizace realizujeme různé terénní programy, sociální poradenství, provozovali jsme také Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
 • V minulosti jsem pracoval v různých pracovních sférách.

 

ocenění:

 • Za své rozsáhlé sociální aktivity jsem v r. 2018 obdržel cenu Laskavec udělovanou nadací Karla Janečka Laskavec Emil Voráč

 

občanské aktivity:

 • Působil jsem v projektu Škola pro všechny, jako lektor učitelů, ředitelů škol a psychologů, poté dokonce jako jejich koordinátor.
 • Pomáhám sociálně slabším a znevýhodněným, ale i bezdomovcům, nebo matkám samoživitelkám s poskytováním potravinové a materiální pomoci.

 

politika:

 • Dvě volební období jsem byl v radě vlády za romskou menšinu, dále v radě vlády pro národnostní menšiny a dotační politiku. Tři volební období jsem v krajském výboru pro národnostní menšiny, pro národnostní menšiny jsem zasedal také v Chebu.
 • Působil jsem v mnoha partnerských projektech se spoustou neziskových organizací, ale i měst nebo obcí.

 

zájmy:

 • Mezi mé hlavní zájmy patří samozřejmě rodina a přátelé, hudba, hra na kytaru a zpěv. Zajímám se o lidovou tvořivost a historii.
 • Nejen v rámci naší organizace se snažím připomínat romské zvyky a historii.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

 • Sociální oblast. Například vyloučené lokality, nedostatek zařízení pro seniory a zdravotně znevýhodněné, nezaměstnanost, předsudky.

 

v případě úspěchu:

 • Chtěl bych prosazovat takovou politiku, která bude po pracovní, zdravotní nebo vzdělávací stránce přístupná naprosto všem bez rozdílu. Postupně bych chtěl rušit vyloučené oblasti, a dokud tomu tak nebude, tak bych byl za to, že technické a i jiné služby budou v takových oblastech stejně aplikované jako kdekoli jinde, neboť mi je známo, že v takových oblastech se nekosí tráva, neodvážejí pravidelně odpadky, neřeší se v nich odpady potrubí a vůbec správa nemovitostí. Rozšiřování sportovních a kulturních aktivit a také zařízení, které k tomu bude sloužit a bude přístupné naprosto každému.
 • Pro nedostatek sociálních zařízení pro seniory a zdravotně znevýhodněné budovat příslušná místa a také personál.
 • Mám zájem podílet se na lepší ekonomické situaci v Karlovarském kraji a potažmo v ČR a je mi naprosto jasné, pokud se bude snižovat nezaměstnanost, tak se samozřejmě bude zvyšovat počet ekonomicky zdatných obyvatel a tím i zlepšovat ekonomika.