28. 9. 2020

vzdělání:

  • Vystudoval jsem Husitskou teologickou fakultu (HTF UK) v Praze, obor učitelství etiky, filosofie a náboženství.

 

zaměstnání:

  • Jsem učitelem na ZŠ Hlávkova v Aši, dříve jsem působil na Svobodné chebské škole.

 

občanské aktivity:

  • Jsem členem ekologicky zaměřeného ašského spolku Zelený dědek (Zelený dědek o.s.) a Junáka – českého skauta.
  • V loňském roce jsem na státní svátek 28. října zorganizoval 1. ročník komentované vlastivědné vycházky na Benešův palouček u Aše (místo, kde E. Beneš přešel v roce 1915 státní hranici při svém útěku do 1. exilu) – ve spolupráci s Praporem SOS Falknov nad Ohří z. s.
  • V současné době se angažuji na lokalizaci ostatků dozorce finanční stráže Františka Karáska, jehož zapomenutý hrob se od roku 1938 nachází kdesi na ašském hřbitově (výstup zde: https://www.facebook.com/…289).

 

publikační činnost:

  • Jsem autorem několika populárně naučných článků a spoluautorem dvou brožur – Před 60 lety (historie osvobození Ašska Americkou armádou, 2005), Dobytí Zimního paláce, aneb jak to bylo doopravdy (brožura k společensko-recesistické akci, 2007).

 

politika:

  • Od r. 2018 jsem zastupitelem města Aše za Zelené.

 

zájmy:

  • Mým velkým zájmem je regionální historie a životní prostředí.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

  • Přestože Karlovarský kraj existuje již 20 let, mnoho obyvatel nezaregistrovalo žádnou zásadnější změnu oproti předchozímu stavu. Zdá se, že žádosti, prosby a nářky obyvatel periferií KK do Varů nedolétnou, stejně jako před 20 lety nedolétly do Plzně. Co ale pociťuje asi každý, je stále citelnější nedostatek praktických lékařů, zubařů a pediatrů v okrajových částech kraje, značně problematický chod nemocnice v Chebu, která by měla „obsluhovat“ celou 1/3 jeho území, 2-3 měsíční čekací doby u všech ostatních doktorů-specialistů.
  • Další, co pociťuje zase jiná část obyvatel-rodičů, je „podivná“ školská politika kraje, která spočívá v rušení odborného školství v periferních oblastech a jeho centralizaci v obřích mološích ISŠ v Chebu a ISŠTE Sokolov. Stejně tak snahy o omezení gymnaziálního školství na pouhé 3 v kraji – Cheb, Sokolov, Karlovy Vary. Vedení kraje při honbě za úsporami naprosto ignoruje další důležité funkce školských zařízení, kterými obohacují města, ve kterých sídlí. Karlovarský kraj není jen „Lázeňský trojúhelník“, Sokolov či Cheb, ale také Hranice u Aše, Kraslice nebo Dolní Žandov. A obyvatelé těch ostatních měst začínají přemýšlet, jestli je náhodou kraj již dávno nehodil přes palubu.