30. 9. 2020

vzdělání:

  • Vystudoval jsem na fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

 

zaměstnání:

  • V současné době pracuji jako učitel v Karlových Varech na ZŠ Poštovní.

 

občanské aktivity:

  • Jsem dlouhodobým činovníkem ve středisku Junák – český skaut, středisko Kompas Nejdek, z.s.

 

politika:

  • Jsem členem komise pro rozvoj města v Nejdku.

 

zájmy:

  • Sport, literatura, rodina.

 

proč kandiduji za Zelené:

  • Záleží mi na zdravém životním prostředí.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

  • Odchod vzdělaného obyvatelstva, nedostatečná připravenost kraje na útlum těžby hnědého uhlí.

 

v případě úspěchu bych se rád věnoval:

  • Trvale udržitelnému rozvoji, podpoře ochrany významných přírodních a krajinných prvků v kraji.