28. 9. 2020

vzdělání:

  • Vystudovala jsem Gymnázium v Chebu a ekonomickou nástavbu v Plzni.

 

zaměstnání:

  • Pracuji jako účetní na bytovém úseku Stavebního bytového družstva v Chebu.

 

občanské aktivity:

  • Dlouhodobě se zajímám o ochranu životního prostředí ve svém okolí. V Aši jsem často organizovala úklidy parků v rámci akce Ukliďme svět a účastnila se akcí ekologického spolku Zelený dědek (aktivní odkaz).

 

zájmy:

  • Ráda se věnuji své zahrádce se zeleninou a mnoha bylinkami. Zajímám se o hudbu, baví mě hra na klavír.

 

proč kandiduji za Zelené:

  • Záleží mi na zdravém životním prostředí.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

  • Špatně dostupná zdravotní péče, odchod vzdělaného obyvatelstva.

 

v případě úspěchu bych se ráda věnovala:

  • Podpoře obnovitelných zdrojů a rozvoji občanské vybavenosti menších měst, ochraně životního prostředí (např. zbytečné kácení stromů).