28. 9. 2020

vzdělání:

 • Vystudovala jsem obor andragogika (vzdělávání dospělých) na UJAK Praha.
 • Nyní pokračuji v dalším studiu na pedagogické fakultě UJEP.

 

zaměstnání:

 • V současné době vyučuji anglický jazyk na Základní škole Poštovní.

 

občanské aktivity:

 • Aktivně se zajímám o životní prostředí a zeleň v Sokolově a jeho okolí.
 • Podporuji místní kočičí útulky.

 

politika:

 • Již druhé volební období jsem členkou komise odboru životního prostředí v Sokolově.

 

zájmy:

 • Zajímá mě zero waste, geocaching, četba a další vzdělávání. Mám ráda kreativní tvoření – např. výroba bižuterie, skládání origami.
 • Baví mě procházky v přírodě, vyhledávání a navštěvování památných stromů, literatura zabývající se stromy.

 

proč kandiduji za Zelené:

 • Jsou jedinou stranou, která mi vyhovuje svým dlouhodobým programem a názory, snahou o lepší životní prostředí, tolerancí a snahou pomoci různě znevýhodněným skupinám.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

 • Těch problémů má Karlovarsko celou řadu. Ať už je to vzdělanost (máme méně než 10 % vysokoškolsky vzdělaných občanů), nedostatek zajímavých studijních a učebních oborů, nebo třeba nezaměstnanost (viz aktuální propouštění ze SU, které se řadu let stále posouvalo, a tudíž tedy ze strany kraje ani neřešilo).

 

v případě úspěchu bych se ráda věnovala:

 • Podpora školství, ochrana přírody a krajiny, trvale udržitelný rozvoj, nezaměstnanost.