13 priorit pro Karlovarský kraj

13. 9. 2020  |  Letošní krajské volby se konají 2. a 3. října 2020. Strana zelených má tentokrát č. 13. Zajímá vás náš krajský program? Potom neváhejte a klikněte na naše speciální stránky věnované prioritám pro Karlovarský kraj: 13 priorit pro KV kraj. více»

31. Ing. Jiří VÍTEK

30. 9. 2020  |  vzdělání: Vystudoval jsem na fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.   zaměstnání: V současné době pracuji jako učitel v Karlových Varech na ZŠ Poštovní.   občanské aktivity: Jsem dlouhodobým činovníkem ve středisku Junák – český skaut, středisko Kompas Nejdek, z.s.   politika: Jsem členem komise pro rozvoj města v Nejdku.   více»

2. Mgr. Monika MACHÁČKOVÁ

30. 9. 2020  |  vzdělání: Vystudovala jsem obor Vychovatelství pro speciální zařízení na UJEP v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na JČU v Českých Budějovicích a specializační studium pro koordinátory environmentální výchovy.   zaměstnání: V současné době pracuji jako učitelka prvního stupně v Karlových Varech na ZŠ Poštovní.   občanské aktivity: Jsem dobrovolnicí Institutu více»

41. Růžena NEKOLNÁ

28. 9. 2020  |  zaměstnání: Pracuji v pojišťovně Kooperativa.   občanské aktivity: Jsem členkou ašského o. s. Zelený dědek (Zelený dědek o.s.), předsedkyní ZO Českého zahrádkářského svazu v Aši a členkou představenstva územního sdružení Českého zahrádkářského svazu v Chebu.   politika: Jsem členkou finančního výboru v Aši.   zájmy: Miluji cestování. Jsem také čtyřnásobnou babičkou.   co vnímám více»

35. Dagmar Anna ADAMOVIČOVÁ

28. 9. 2020  |  vzdělání: Vystudovala jsem SOŠ pedagogickou a VOŠ v Karlových Varech. Absolvovala jsem Waldorfskou pedagogiku v Praze. Nyní nastupuji na studium Speciální pedagogiky v Praze.   zaměstnání: Pracuji jako asistentka pedagoga na ZŠ.   občanské aktivity: Jsem členkou Včelařského svazu, Rybářského svazu a Spolku na ochranu zvířat OBRAZ.   zájmy: Mezi mé zájmy více»

34. Ing. Bc. Oldřich PETRLÍK

28. 9. 2020  |  vzdělání: Vystudoval jsem chemii a celý život se jí profesně zabýval. V posledních letech jsem získal bakalářský titul na Evangelické teologické fakultě UK. Nyní píši diplomovou práci při studiu na Katolické teologické fakultě UK.   zaměstnání: Naposled jsem pracoval v několika chemických provozech v Aši a Sokolově. Po dokončení studia chci působit jako kaplan více»

26. Martin ZIMA

28. 9. 2020  |  vzdělání: Vyučil jsem se v oboru elektro.   zaměstnání: Pracuji jako vedoucí hosp. správy v Domově Rudné u Nejdku.   občanské aktivity: Jsem spoluzakladatelem spolku Sousedi na ochranu památek a přírody na Tisové u Nejdku (Tisová u Nejdku). Naším záměrem je ochránit přírodu a zabránit zbytečnému zastavování zelených ploch a mokřadů. více»

30. Václav HAVEL

28. 9. 2020  |  vzdělání: Vystudoval jsem gymnázium v Aši.   zaměstnání: V současnosti pracuji jako technik a operátor, dříve jsem provozoval čajovnu v Aši.   občanské aktivity: Jsem spoluzakladatelem a členem ašského ekologického spolku Zelený dědek (http://www.zelenydedek.cz/). Pracuji ve výboru místního svazu zahrádkářů.   politika: Již třetí volební období jsem členem komise životního prostředí v Aši. více»

25. Vladimíra HAVLOVÁ

28. 9. 2020  |  vzdělání: Vystudovala jsem Gymnázium v Chebu a ekonomickou nástavbu v Plzni.   zaměstnání: Pracuji jako účetní na bytovém úseku Stavebního bytového družstva v Chebu.   občanské aktivity: Dlouhodobě se zajímám o ochranu životního prostředí ve svém okolí. V Aši jsem často organizovala úklidy parků v rámci akce Ukliďme svět a účastnila se akcí ekologického spolku více»

18. Mgr. Jana MALOTÍNOVÁ

28. 9. 2020  |  vzdělání: Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk – hudební výchova.   zaměstnání: Jsem učitelkou na gymnáziu v Aši, obor český jazyk-hudební výchova.   zájmy: Mám ráda četbu, hudbu, divadlo a dobré filmy, zahradničím a rekreačně sportuji (běh, nordic walking, plavání). Ráda cestuji a chodím do přírody.   více»

10. Mgr. Pavel MATALA

28. 9. 2020  |  vzdělání: Vystudoval jsem Husitskou teologickou fakultu (HTF UK) v Praze, obor učitelství etiky, filosofie a náboženství.   zaměstnání: Jsem učitelem na ZŠ Hlávkova v Aši, dříve jsem působil na Svobodné chebské škole.   občanské aktivity: Jsem členem ekologicky zaměřeného ašského spolku Zelený dědek (Zelený dědek o.s.) a Junáka – českého skauta. více»