28. 9. 2020

vzdělání:

  • Vystudoval jsem obor vodní stavby a vodní hospodářství na ČVUT.

 

zaměstnání:

  • Povoláním jsem stavební technik, vodohospodář. Mám dlouholetou praxi v provozování vodovodů a kanalizací.

 

politika:

  • V komunální politice se pohybuji od r. 1990. V letech 1998-2002 jsem byl místostarostou a následně v letech 2014-2018 starostou města Nejdku. V současné době jsem radním a členem zastupitelstva tamtéž.

 

zájmy:

  • Mezi mé hlavní zájmy patří hudba, jóga, sport. Hraji na ukulele.

 

proč kandiduji za Zelené:

  • Strana zelených je jedinou ideově zakotvenou politickou stranou v Česku.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

  • Strukturu obyvatelstva danou historií posledních 80 let, ze které vychází řada současných problémů – nízká vzdělanost, nezaměstnanost, následky těžby uhlí, těžba kaolínu…

 

v případě úspěchu bych se rád věnoval:

  • Podpoře středního školství, ochraně přírody a krajiny, trvale udržitelnému životu.