28. 9. 2020

vzdělání:

  • Vystudoval jsem FF UJEP v Ústí nad Labem a PedF UK v Praze, studoval jsem dále ve Francii, Německu a Itálii.

 

zaměstnání:

  • Jsem učitelem na Gymnáziu Mariánské Lázně a Cheb. Přednáším na pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

 

občanské aktivity:

  • Zabývám se církevními dějinami a etickými principy ve školství.
  • Organizuji kulturní akce k významným výročím.
  • Pořádám přednášky zaměřené na historii v Městské knihovně v Chebu.

 

zájmy:

  • Ve volném čase běhám, čtu a cestuji.

 

proč kandiduji za Zelené:

  • Kandidoval jsem s podporou Zelených již v komunálních volbách a jejich politika je mi v mnohém blízká, především pro svou toleranci, náhled na životní prostředí a zahraniční politiku.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

  • Vidím velký problém v absenci kvalifikovaných učitelů, nedostatku lékařů a velmi mně trápí, že kultura je oblast, která kraj nezajímá, přitom se jedná o oblast, která je výborným nástrojem na pozvednutí ekonomiky naší oblasti.

 

v případě úspěchu bych se rád věnoval:

  • V případě úspěchu bych se chtěl věnovat otázce zlepšení péče o seniory, masovější podpoře kultury a zapojení kraje do spolupráce s vysokými školami v ČR.