28. 9. 2020

vzdělání:

 • Vystudoval jsem chemii a celý život se jí profesně zabýval.
 • V posledních letech jsem získal bakalářský titul na Evangelické teologické fakultě UK.
 • Nyní píši diplomovou práci při studiu na Katolické teologické fakultě UK.

 

zaměstnání:

 • Naposled jsem pracoval v několika chemických provozech v Aši a Sokolově.
 • Po dokončení studia chci působit jako kaplan mezi seniory např. v LDN. V lednu mi byla udělena ordinace na výpomocného kazatele v Evangelické církvi.

 

občanské aktivity:

 • Patřím do generace, která po násilném obsazení pohraničí zažila vyhnání. Své demokratické a ekologické smýšlení jsem dával vždy otevřeně najevo, což mne nejednou stálo řadu nepříjemností. Aktivní politice se věnuji stále.
 • Členem Strany zelených jsem od dob jejího založení.
 • Spoluzasloužil jsem se o obnovení vlakového spojení do německého Hofu a zavedení vlaku od večerního Pendolina z Chebu do Aše.

 

politika:

 • Jsem členem dopravní komise v Aši.

 

zájmy:

 • Studuji evangelickou teologii. Aktivně se zajímám o ekologii a životní prostředí.

 

proč kandiduji za Zelené:

 • Dopravní a jiné problémy seniorů a ostatních sociálně vyloučených, stejně jako problémy vyvolané v automobilovou dopravou nikoho jiného nezajímají.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

 • Špatná doprava, špatné školství a zdravotnictví v porovnání s jinými kraji.
 • V kraji jsou dlouhodobě nejnižší mzdy a nejvyšší ceny.

                                

v případě úspěchu bych se rád věnoval:

 • Vyrovnání životních podmínek s ostatními kraji ČR.
 • Ochrana životního prostředí a přírody.