28. 9. 2020

vzdělání:

 • Vystudoval jsem obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobace český jazyk – dějepis na JČU (ukončeno r. 1991) a poté postgraduální čtyřsemestrální kurs filmové estetiky na JČU.

 

zaměstnání:

 • Již 28 let jsem učitelem společenskovědních předmětů na Gymnáziu Aš – základy společenských věd, dějepis, mediální výchova. Jsem spolupředsedou školských odborů při Gymnáziu Aš.
 • 4 semestry jsem vyučoval na Univerzitě třetího věku témata z religionistiky a dějin umění – kurz pořádaný a akreditovaný ZČU. 16 let jsem vedl na Gymnáziu Aš filmový klub pro studenty.

 

ocenění:

 

občanské aktivity:

 • Jsem spoluzakladatelem a předsedou environmentálně zaměřeného místního ašského o. s. Zelený dědek (Zelený dědek o.s.). Pořádám výstavy surrealistických výtvarníků v ašském muzeu. Vedu cyklus přednášek pro ašské muzeum na environmentální témata.

 

politika:

 • Od r. 2006 jsem zastupitelem města Aše za Zelené, od r. 2017 radním pro životní prostředí. Jsem předsedou komise životního prostředí v Aši, poradního orgánu rady města.

 

zájmy:

 • Celoživotně mě zajímá umění (autorský film, výtvarné umění – zvláště surrealismus, literatura, hudba), dále religionistika (zvláště šamanismus), příčné vědy.
 • Mám rád pěší dálkovou turistiku, pobyty v přírodě (oblíbené destinace: Fichtelgebirge, střední Apeniny, NP Triglav – Slovinsko, slovenské hory, obzvlášť Bukovské vrchy – Poloniny).

 

proč kandiduji na hejtmana:

 • Minulá vedení projevila nezájem o periferní oblasti kraje. Protože jsem z Aše, přeji si tuto situaci změnit.

proč kandiduji za Zelené:

 • Zelení se pokoušejí vidět dál než jen na pár kroků dopředu. Nejhorší kraj jako místo pro život v republice potřebuje skrze legislativní tlak změnit ty oblasti, v nichž trvale zaostává za většinou státu. Zelení tuto možnost mají jako vizi.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

 • Největších problémů je celá řada. Snad za nejakutnější vnímám spletenec – centralizované regionální školství bez jakékoli rozvojové strategie pro střední školy – obchod s chudobou – sociální exkluzi – nejnižší procento vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva – a jeho odliv mimo kraj – nízká míra slušně placeného zaměstnání a na to navázané nejnižší průměrné mzdy v rámci ČR.

 

v případě úspěchu bych se rád věnoval:

 • Oblasti školství a životního prostředí.