28. 9. 2020

vzdělání:

  • Vyučil jsem se v oboru elektro.

 

zaměstnání:

  • Pracuji jako vedoucí hosp. správy v Domově Rudné u Nejdku.

 

občanské aktivity:

  • Jsem spoluzakladatelem spolku Sousedi na ochranu památek a přírody na Tisové u Nejdku (Tisová u Nejdku). Naším záměrem je ochránit přírodu a zabránit zbytečnému zastavování zelených ploch a mokřadů. Využívat proluky a brownfieldy. Naší největší snahou je zabránit používání pesticidů a různý chemických přípravků na likvidaci „plevele“. Upozornit širokou veřejnost na dopad těchto látek na rostliny a všechny drobné živočichy. Chtěli bychom požádat občany, aby si více začali všímat svého okolí. Nežijeme tu sami, jsou tady i jiné živočišné druhy, flóra.

 

zájmy:

  • Pro vlastní potřebu chováme hospodářská zvířata. Mým koníčkem je chov včel a modelářství.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

  • Nefunkční komunikace úřadů s občany a malý zájem o životní prostředí.