28. 9. 2020

vzdělání:

  • Vystudoval jsem obor Učitelství pro ZŠ a SŠ – český jazyk a občanská výchova.

 

zaměstnání:

  • Působím jako učitel na Svobodné chebské škole.

 

občanské aktivity:

 

politika:

  • Již třetí volební období jsem zastupitelem města Aše za Zelené.

 

zájmy:

  • Mezi mé záliby patří turistika, literatura a hudba.
  • Dalším mým velkým koníčkem je folklór.

 

proč kandiduji za Zelené:

  • Za Zelené kandiduji proto, protože chci přispět ke změně dosavadní politiky ve smyslu výše uvedených priorit. Nebaví mě čekat se založenýma rukama na to, až za mě rozhodnou jiní.

 

co vnímám jako největší problém v našem kraji:

  • V našem kraji chybí život. Chtěl bych, aby naše města a obce nebyla jen noclehárnami obklopenými tunami betonu a zahalenými v neprodyšný jedovatý opar. Krajina i sídla mají mít svůj přirozený génius loci, se kterým jsou propojení rovněž jejich obyvatelé.

 

v případě úspěchu bych se rád věnoval těmto oblastem:

  • Trvale udržitelný rozvoj, ochrana krajiny a vodních zdrojů, etický přístup k živé i neživé přírodě, ekologické zemědělství, šetrný průmysl a výstavba, efektivní školství a fungující zdravotnictví a doprava.